CSS Template
Forsikring

Vi foretager risikovurdering af ejendomme og taksering af både bygnings- og løsøreskader. Vi kan prissætte skaden og afslutte skaden i dialog med forsikringstageren.

Website Template
Skybrud/Affugtning, skimmelsanering

Vi har udstyr til tømning af ejendomme for vand, og efterfølgende etablerer affugtning. Vi foretager behøring fugtmålinger og optimerer affugtningen.

HTML Template
Affugtning og udlejning af affugtere

Vi tilbyder optimale affugtnings metoder, og har det nyeste indenfor affugtere. 

Premium HTML Template
Kontakt

Du skal være velkommen til at ringe, eller skrive en besked i feltet, og vi skal besvare dig hurtigst muligt.

 Kontakt →